M2

Posted on by

Pelaajat

Mika Airas
Matti Alanko
Jeofre Dejando
Niko Fyhr
Olli Helamaa
Kimmo Hyttinen
Aku Jokinen
Samuli Jokinen
Lasse Kivikataja
Mikko Kohtala
Ville Lahtinen
Mikael Lampinen
Petri Lempiö
Eero Lounatvuori
Joonas Ojala
Johannes Paarvala
Hasan Qadri
Jouko Ranta
Lauri Rautio
John Stolpe

Valmentaja

Kimmo Hyttinen
040 570 4953

Joukkueenjohtaja

Markku Lounatvuori
050 563 4287

Rahastonhoitaja

Markku Lounatvuori
050 563 4287

Taustahenkilöiden sähköpostit:
etunimi.sukunimi @ sapa.fi