PELAAJAKOULUTUSLINJA

Posted on by

Yleistä

SAPAn pelaajakoulutuksen linjaukseen tehtiin edellinen laaja päivitystyö vuonna 2011. Sen jälkeen linjauksia on suullisesti ja kirjallisesti päivitetty asteittain. Tähän asti seurassa on aina puhuttu ”vain” valmennuslinjauksesta. Valmennuslinjauksen yhteyteen on tullut pikku hiljaa uusia asioita, ja vuoden 2014 päivitystyössä nämä osat on otettu mukaan pelaajakoulutuksen linjaukseen. Pelaajakoulutuksen linjaus on kuusiosainen. Nämä kuusi nivoutuvat yhdeksi kokonaisuudeksi – SAPAn pelaajakoulutuksen linjaksi.

Ensimmäinen osa käsittelee yleisiä asioita. Siinä käydään läpi seuran missio, visio ja arvot sekä sitä, mitä tarkoittaa valmentaminen SAPAssa.

Toisessa osassa esitellään seuran toimintalinja. Toimintalinjassa esitellään ikäluokkakohtaiset suunnitelmat kunkin kauden läpiviemiseksi.

Kolmas osa käsittää valmennuksen aikataulutuksen. Siihen on kerätty jalkapalloilijalta vaadittavia fyysisiä, psyykkisiä, teknisiä ja taktisia taitoja ja esitetty malli näiden osa-alueiden harjoittelun jaksottamiseksi.

Neljännessä osassa käydään läpi pelin teoriaa sapalaisesta näkökulmasta. Pelin teoria –dokumentti esittelee sapalaisen mallin pelata jalkapalloa. Dokumentissa käydään läpi pelin vaiheita.

Viides osa käsittelee omatoimista harjoittelua SAPAssa. Tämä dokumentti julkaistiin kevättalvella 2014 ja se pitää sisällään ohjeistuksen omatoimiselle harjoittelulle koko junioriputken ajalle.

(Pelaajakoulutuksen kuudennen osan tekeminen on kesken.) Kuudennessa osassa käsitellään ravitsemusoppia.

Pelaajakoulutuksen linjauksen tavoite on olla mahdollisimman kokonaisvaltainen. Tavoitteenamme on kasvattaa jalkapalloilijoita, jotka ovat omaksuneet urheilullisen elämäntavan kokonaisvaltaisesti.