OPETTAMISEN AIKATAULUT

Posted on by

Opettamisen aikataulut

Seuraavassa on jaksotettu teknisten, taktisten, fyysisten ja psyykkisten asioiden harjoittelua. Teknisten ja taktisten asioiden osalta harjoittelun tasot on jaettu Tietää-, Oppii-, Hallitsee- ja Automaatio-tasoihin. Fyysisten asioiden harjoittelun jaksottamisessa harjoiteltavat aihealueet on jaettu herkkyyskausien mukaan. Psyykkisten asioiden harjoittelun jaksottamisessa on pyritty löytämään kullekin portaalle sopivat pelaajan itsenäistymistä edistävät tavoitteet.