SAPA – Terveystalo

Posted on by

SAPA ja Terveystalo solmivat vuonna 2010 yhteistyösopimuksen, 
jonka avulla SAPA pyrkii ohjaamaan Terveystalolle hoidettavaksi ja huolehdittavaksi 
jäsentensä vammojen ja terveydenhoitoon sekä jäsenten lähiomaisten hoitoon liittyvät tehtävät.

Yhteistyön lähtökohta on saumattoman ja kokonaisvaltaisen terveydenhuollon tarjoaminen SAPAn jäsenille ja heidän läheisilleen.
Tavoitteena on paitsi ensiluokkainen terveydenhuolto myös avoin ja mutkaton yhteydenpito.

Helsingin kaupungin terveyskeskuspäivystys

Äkillisesti sairastuneen helsinkiläisen ensisijainen hoitopaikka on oma terveysasema, ma–pe klo 8–16. Oman terveysaseman ollessa kiinni avun kiireellisissä sairaustapauksissa saa terveyskeskuspäivystyksestä tai sairaaloiden poliklinikkapäivystyksestä.

Terveyskeskuspäivystys (Helsingin kaupungin internetsivut)